Pravila nagradnog natječaja "Pokažite snagu uz Hoval"

1) UVODNE NAPOMENE

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “Pokažite snagu uz Hoval” (u daljnjem tekstu: Natječaj) je Hoval d.o.o., Puškarićeva 11E, 10 250 Lučko, OIB: 53278075668 (dalje u tekstu: Priređivač).

Natječaj se priređuje u cilju promidžbe Hoval web stranice (www.hoval.hr) te LinkedIn stranice Hoval Hrvatska (https://www.linkedin.com/company/hoval-hrvatska-d-o-o-/). Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže LinkedIn (www.linkedin.com; u daljnjem tekstu: LinkedIn), niti je povezan s LinkedInom.

2) TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj se održava u razdoblju od 21.12.2018. do 25.01.2019. Pravila Natječaja bit će objavljena na Hoval internetskoj stranici www.hoval.hr. Imena dobitnika objavit ćemo u petak 01.02.2019. na www.hoval.hr.

3) OPIS NATJEČAJA

Cilj natječaja je probuditi kreativnost i razmišljanje izvan uobičajenih okvira. Ideja vodilja je pokazati putem fotografije, videa, crteža, skice ili izračuna, uz kratko objašnjenje poslanoga, gdje se krije Hoval snaga, kako sudionici Natječaja uopće doživljavaju tu snagu, odnosno, koje su prve asocijacije kada netko spomene “Hoval = Power in Red”. Kako bi se uspješno prijavili na natječaj, sudionici trebaju ispuniti službeni obrazac dostupan na web stranici (http://www.hoval.hr/tvrtka/natjecaji/hoval-snaga/prijava). Za potpunu prijavu treba navesti točne osobne podatke (ime, prezime, grad, e-mail, kontakt broj), priložiti barem jedan dokument/fotografiju vezanu uz temu natječaja, odnosno, zalijepiti link za preuzimanje materijala većih od 10 MB (primjerice poslati fotografiju ili video putem WeTransfer platforme ili zalijepiti link vlastitog video sadržaja s YouTuba) te objasniti priloženi materijal.

Dodatni bodovi mogu se osvojiti lajkanjem, komentiranjem, dijeljenjem sadržaja natječaja i/ili radova sudionika na društvenim mrežama (prvenstveno LinkedInu) u obliku objave s hashtagovima #HovalSnaga #HovalHrvatska #PowerInRed

4) PRAVO SUDJELOVANJA U NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe i pravne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Zaposlenici Priređivača, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) ne mogu sudjelovati u Natječaju.

5) ODABIR DOBITNIKA I NAGRADE

Svi sudionici koji ispune uvjete iz točke 3 i 4 ulaze u izbor za vrijedne nagrade. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir prilikom ocjenjivanja radova. Sudionici mogu sudjelovati s neograničenim brojem prijava, a one najoriginalnije i najkreativnije, po mišljenju članova žirija, osvajaju nagrade. O pobjednicima odlučuje tročlani žiri u sastavu: Goran Budimlija (direktor), Miroslav Hećimović (Generalni menadžer za tehnologiju grijanja) i Marija Josipović (Marketing asistent).

Dobivene prijave ocjenjivat će se prema sljedećim kriterijima:

  • kreativnost i originalnost (60%);
  • kvaliteta sadržaja i povezanost s temom natječaja (40%).

Jedan sudionik može osvojiti jednu nagradu. U slučaju izjednačenja bodova između sudionika, prevagnut će dodatni skupljeni bodovi koje sudionici Natječaja mogu osvojiti kroz aktivnost na društvenim mrežema, primjerice putem komentiranja i lajkanja objava, dijeljenja sadržaja i/ili vlastitih radova Natječaja uz hashtagove #HovalSnaga #HovalHrvatska #PowerInRed. Navedeno se odnosi prvenstveno na LinkedIn te prilikom objave treba voditi računa da je objava javna, odnosno, da njezin prikaz nije ograničen samo na trenutne konekcije/pratitelje te da se koriste prije navedeni hashtagovi.

10 najboljih prijava po izboru žirija nagrađujemo po sljedećem redoslijedu:

Glavna nagrada:
1 x Samsung tablet Galaxy Tab A T580, 10.1. Wi-Fi, 32 GB, bijeli

Utješne nagrade:
4 x Hoval UltraSource® prijenosni bluetooth zvučnik
5 x Hoval multifunkcionalni alat s 9 funkcija

6) OGRANIČENJA SADRŽAJA

Dobiveni uradci trebaju biti izvorni rad sudionika Natječaja. Prijavljeni sadržaj može prikazivati osobe starije od 18 godina uz njihovu privolu. Prijavljeni sadržaj ne smije sadržavati materijal koji krši tuđa autorska ili intelektualna prava, omalovažava Priređivača, bilo koju osobu, instituciju ili organizaciju.

Prijavljeni sadržaj ne smije sadržavati materijal koji je neprikladan, klevetnički, podrugljiv; koji potiče na mržnju, rasizam ili nanosi štetu bilo kojoj skupini ili pojedincu; koji potiče na diskriminaciju na temelju rase, spola, vjere, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili dobi. Prijavljeni sadržaj ne smije sadržavati materijal koji je nezakonit, koji krši ili je protivan zakonima Republike Hrvatske. Sudionik u potpunosti snosi svu odgovornost u slučaju kršenja navedenih ograničenja sadržaja.

7) PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem poslanih kontakt podataka unutar 7 dana od dana završetka Natječaja te objavljeni na Hoval web stranici www.hoval.hr. Svi dobitnici obvezuju se poslati istinite i točne osobne podatke. Dobitnike ćemo kontaktirati i dogovoriti vrijeme preuzimanja nagrade. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

Nagrada se preuzima osobno na adresi tvrtke Hoval d.o.o., Puškarićeva 11E, Lučko ili se šalje poštom na adresu (ako je dobitnik izvan Zagreba). Rok za preuzimanje nagrade je najkasnije 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u roku od 30 dana od obavijesti o dobitku, znači da se odriče prava na nagradu, a Priređivač zadržava pravo dodjeljivanja nagrade sljedećem dobitniku. Nije dopuštena zamjena nagrade za novac ili bilo koju drugu vrijednost od nagrada navedenih u ovim Pravilima.

8) PROMIDŽBA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici prihvaćaju navedena pravila te ujedno daju privolu da se njihovo ime, prezime, grad i prijavljeni uradak mogu od strane Priređivača i tvrtki u Hoval Grupi objaviti i koristiti bez naknade u promotivne svrhe, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, i to vremenski i prostorno neograničeno. Također, prijavljeni podaci su spremljeni, procesuirani i korišteni od strane Hoval Aktiengesellschaft i tvrtki u Hoval Grupi kako bi se osigurale informacije o proizvodima, uslugama ili aktivnostima Hoval Aktiengesellschaft u pisanom obliku, faksom, telefonom ili e-mailom.

9) POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ni naknade direktno povezane s nagradama dodijeljenima na ovom Natječaju.

10) RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika Natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

11) ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici pristaju da Priređivač obrađuje njihove osobne podatke koje su dali prilikom sudjelovanja u svrhu provođenja Natječaja i promidžbe proizvoda, usluga ili aktivnosti Hoval Aktiengesellschaft u pisanom obliku, faksom, telefonom ili e-mailom.

Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka. Kontakt Priređivača za pitanja zaštite osobnih podataka je hoval.hr@hoval.com. Osobni podaci se obrađuju u svrhe provedbe Natječaja, a temeljem privole za sudjelovanjem. Sudionik ima pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka te pravo na prenosivost podataka. Također, Sudionik ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Pružanje osobnih podataka je nužno za sudjelovanje u Natječaju.

12) PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno, koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Natječaja biti obaviješteni putem web stranice www.hoval.hr.

13) IZMJENA PRAVILA NATJEČAJA

Priređivač zadržava pravo dopune i izmjene ovih Pravila, o čemu će Sudionici biti obaviješteni putem stranice www.hoval.hr.


U Lučkom, 21.12.2018.

Hoval d.o.o.
Goran Budimlija, direktor