Uvjeti uporabe

1.         Opće informacije

Internetske stranice grupe Hoval (u daljnjem tekstu: „Internetske stranice društva Hoval”) obuhvaćaju korporativnu internetsku stranicu društva Hoval, internetske stranice podružnica društva Hoval, internetske stranice distribucijskih partnera društva Hoval, kao i druge internetske stranice koje spadaju pod robnu marku društva Hoval. Internetske stranice društva Hoval vodi Hoval Aktiengesellschaft, Austrasse 70, FL-9490 Vaduz (u daljnjem tekstu “Hoval”) u suradnji s podružnicama društva Hoval i distribucijskim partnerima društva Hoval.

Pitanja koja se odnose na uvjete uporabe možete poslati e-poštom na adresu info@hoval.com. Općenita pitanja u vezi proizvoda i usluga grupe Hoval također možete izravno poslati na pojedine kontakt adrese podružnica društva Hoval koje možete pronaći na relevantnim internetskim stranicama

Hoval može izmijeniti te uvjete uporabe u bilo kojem trenutku, a svaka izmjena stupit će na snagu na dan kada je napravljena, osim ako nije drugačije odlučeno.

Pristupom internetskim stranicama društva Hoval, posebice korištenjem informacija i usluga te njihovom obradom, prihvaćate pravila navedena u nastavku. 

2.            Sadržaj, važnost i odgovornost

2.1.     Korporativna internetska stranica društva Hoval/internetske stranice nacionalnih tvrtki društva Hoval

Unatoč svim razumno očekivanim mjerama predostrožnosti, nije moguće isključiti pojavu tehničkih nepravilnosti, propusta i tipografskih grešaka u sadržaju internetskih stranica društva Hoval. Informacije navedene na internetskim stranicama pojedinih nacionalnih tvrtki društva Hoval klasificirane su po državama. Unatoč najvećim naporima uloženim u poduzimanje mjera opreza, društvo Hoval ne može isključiti mogućnost povremenog dohvaćanja informacija koje nisu sukladne ili su samo djelomično sukladne s općim pravnim uvjetima pojedinih nacionalnih tvrtki. Društvo Hoval ne preuzima odgovornost za točnost, cjelovitost, pouzdanost, valjanost ili zakonitost informacija objavljenih na internetskim stranicama društva Hoval, posebice kada je riječ o cjenicima, planskoj dokumentaciji, uputama za rad, katalozima, izjavama proizvođača, dijagramima hidraulike i električnim dijagramima, i slično.

2.2.     Internetske stranice distribucijskih partnera društva Hoval

Društvo Hoval distribucijskim partnerima grupe Hoval pruža jedinstvenu internetsku platformu gdje distribucijski partneri grupi Hoval mogu predstaviti svoje proizvode i usluge. Distribucijski su partneri treće osobe nezavisne od grupe Hoval. Informacije o proizvodima i uslugama grupe Hoval dostupnima čini društvo Hoval. Distribucijski partneri svoje vlastite informacije mogu samostalno objavljivati na ovoj internetskoj stranici. To se posebno odnosi na podatke o tvrtkama, kontakt adrese, informacije o uslugama i savjetovanju, kao i opće uvjete isporuke. Društvo Hoval će putem internih procedura na redovitoj bazi provjeravati sadržaj informacija koje objavljuju distribucijski partneri. Društvo Hoval, međutim, ne može isključiti mogućnost objavljivanja pojedinih informacija koje nisu sukladne ili su samo djelomično sukladne s uvjetima zakonskih okvira. Društvo Hoval ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, cjelovitost, pouzdanost, valjanost ili zakonitost informacija koje objave distribucijski partneri. 

2.3.        Poveznice na internetske stranice trećih osoba

Neke poveznice na internetske stranice društva Hoval vode na internetske stranice trećih osoba. Društvo Hoval nema nikakav utjecaj na te stranice. Hoval stoga ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, cjelovitost, dopuštenost, valjanost ili zakonitost sadržaja ili poveznica na druge internetske stranice koje su navedene na internetskim stranicama društva Hoval niti za ponude, proizvode ili usluge koje su tamo navedene.

3.            Bez obvezujuće ponude

Općenito, niti jedan element internetskih stranica društva Hoval ne predstavlja niti se smije shvatiti kao obvezujuća ponuda za korisnika internetske stranice. Ako društvo Hoval ima namjeru od korisnika zatražiti predavanje ponude ili u izvanrednim slučajevima želi predati svoju obvezujuću ponudu putem internetske stranice, jasno i nedvosmisleno će iskazati svoju namjeru. U slučaju bilo kakvih dvojbi u tom pogledu, korisnik mora pretpostaviti da društvo Hoval nema namjeru predati obvezujuću ponudu.

4.            Autorsko pravo

Sva prava ostaju pridržana. Sav sadržaj na internetskim stranicama društva podliježe pravu na vlasništvo društva Hoval. Bilo kakvo umnožavanje, dijeljenje, procjena ili izmjena, ili vađenje izvadaka, zabranjeno je bez prethodnog pismenog ovlaštenja društva Hoval. Sve informacije koje se mogu preuzeti s internetskih stranica društva Hoval mogu se koristiti samo u informativne svrhe te u svrhu planiranja i kupnje proizvoda ili sistemskih rješenja društva Hoval.

5.            Internetski portali društva Hoval

Korištenje internetskih portala društva Hoval (u daljnjem tekstu: „internetski portal društva Hoval”) obavlja se isključivo prema diskrecijskom pravu društva Hoval.  Korisnik ne stječe nikakva prava pristupom internetskom portalu društva Hoval. Društvo Hoval može u bilo kojem trenutku prekinuti ili obustaviti rad internetskog portala društva Hoval bez daljnjeg opravdanja. Korisnička identifikacija koju određuje društvo Hoval te odgovarajuća lozinka i informacije na internetskom portalu društva Hoval moraju se tretirati kao osobne i povjerljive. Zabranjeno je otkrivanje lozinke i/ili informacija trećim osobama bez odobrenja društva Hoval. Potrebne informacije koje korisnik unosi u svrhu korisničke identifikacije moraju biti istinite i razumljive. Posljedica kršenja navedene zabrane je trenutačno ukidanje pristupa internetskom portalu društva Hoval i moguće potraživanje naknade od strane društva Hoval. Pridržavanje navedenih uvjeta te odricanje od jamstva i odgovornosti sukladno se primjenjuju na uporabu informacija navedenih na internetskom portalu društva Hoval.

6.            Odricanje od odgovornosti

Posjećivanje internetskih stranica društva Hoval, korištenje informacija koje te stranice sadrže te korištenje informacija i ponuda koje su na njima prikazane korisnik čini na vlastiti rizik i odgovornost.

Društvo Hoval se bez ograničenja odriče svake odgovornosti za izravnu ili neizravnu štetu, slučajnu štetu, štetu uzrokovanu nedostacima, ili posljedičnu štetu uzrokovanu nedostacima bilo koje vrste, gubitaka ili troškova koje snosi korisnik ili treće osobe, a koji su uzrokovani pristupom ili korištenjem internetskih stranica ili njihovih dijelova društva Hoval, kao i korištenjem tamo navedenih informacija ili informacija kojima se može pristupiti putem poveznica na internetskim stranicama trećih osoba. Odricanje od odgovornosti također je primjenjivo u slučaju kada je uporaba informacija koje te internetske stranice sadrže iz bilo kojeg razloga onemogućena ili ograničena za korisnika.  

Odricanje od odgovornosti posebno se odnosi na neostvarenu dobit, greške vezane uz funkcioniranje interneta (npr. prekidi u radu, kvarovi, virusi, štetne komponente, teroristički napadi, itd.), zlouporabu od strane trećih osoba (pregled podataka, umnožavanje, itd.) i na gubitak programa ili drugih podataka u vašim informacijskim sustavima. To je također primjenjivo u slučaju primijećene mogućnosti nanošenja takve štete na internetskim stranicama društva Hoval.

Autorsko pravo 2015. – Hoval Aktiengesellschaft

Zadnji put ažurirano 21. travnja 2015.