Klimatski prihvatljive alternative i budućnost plina

◄ Natrag na pregled svih članaka

Biometan i vodik nadolazeće su alternative grijanju prirodnim plinom. Klimatski prihvatljiva rješenja užurbano se razvijaju u proizvodnji održivih plinovitih izvora energije i tehnologiji kondenzacije plina.

Put do klimatske neutralnosti zahtijeva alternative nafti i konvencionalnim plinskim sustavima grijanja. Za razliku od izvora energije koji se sve manje koriste, poput ugljena i lož ulja, zagrijavanje na plin ima odlučujuću prednost u razvoju proizvodnje energije: može se prilagoditi promjenjivoj klimatskoj politici te se učiniti zelenijim. Ekološki uvjeti plinovitih goriva razlikuju se ovisno o uključenim proizvodnim procesima i učinkovitosti korištene tehnologije grijanja. Nisu svi plinovi isti, kao niti svi kondenzacijski kotlovi.

Zelene alternative prirodnom plinu

Proizvodnja biometana

Karakteristike biometana čine ga gotovo blizancem prirodnog plina. Međutim, biometan se održivo proizvodi od biogenog otpada: primjerice otpada iz hrane, oštećenog drva, mulja iz kanalizacije ili gnoja iz poljoprivredne industrije koji se fermentacijom prerađuju u sirovi bioplin. On se tada može unositi u postojeće plinske mreže u obliku biometana. Električna energija potrebna je samo za upravljanje postrojenjem. Dodatna prednost je to što stvorena vrijednost ostaje specijaliziranim poljoprivrednicima ili reciklažnim objektima u regiji.

Svi plinski kondenzacijski kotlovi tvrtke Hoval mogu već sada raditi s do 100% biometana. Ako biometan čini barem polovicu smjese plinova, CO2 emisija smanjuje se za 30% - bez dodatnih kapitalnih ulaganja. Općenito, kombinacija elektrifikacije i regenerativnih plinovitih izvora energije najodrživiji je pristup grijanju u budućnosti. Razlog tome je što bi dramatično povećanje uporabe električne energije rezultiralo velikom ekspanzijom elektrana i električne mreže, dok se kod zelenog plina postojeća infrastruktura može koristiti ili prilagoditi uz relativno niske troškove.

Vodik kao nada za budućnost

Vodik ima ključnu ulogu u prijelazu energije. Kemijski element H2 prisutan je u gotovo neograničenom obilju na našem plavom planetu, a nakon izgaranja praktički ostaje samo vodena para. Međutim, ekološki otisak ovog izvora energije određen je načinom proizvodnje. Plin se može proizvesti samo na CO2 neutralan način uz elektrolizu koristeći električnu energiju iz održivih izvora, dok "sivi" vodik zapravo povećava efekt staklenika.

Stoga se H2 kategorizira na sljedeće načine:

  • Zeleni vodik: proizvodi se od vode + viška zelene električne energije
  • Plavi vodik: proizveden od metana + viška zelene električne energije
  • Sivi vodik: proizveden od metana + električne energije iz fosilnih goriva

Priprema sustava grijanja za H2

U tijeku su intenzivna istraživanja raznih mogućnosti koje nudi vodik, a financiranje premašuje milijarde. Ipak, čini se da je potpuni prijelaz nerealan u bliskoj budućnosti. U međuvremenu će se udio vodika u plinskim mrežama stalno povećavati. Obnovljiva energija u obliku zelenog vodika - proizvedena iz viška električne energije proizvedene ljeti fotonaponom i hidroenergijom - može se, primjerice, skladištiti za potrebe grijanja zimi. Hoval aktivno podržava ovaj razvoj i nadograđuje svoje plinske kondenzacijske sustave grijanja kako bi bili pogodni za rad s vodikom. Svi novi uređaji u EU-u moraju biti kompatibilni s vodikom najkasnije do 2025. godine. Novi kondenzacijski kotao UltraGas® 2 već je na dobrom putu da bude spreman za H2.

Skok prema postizanju klimatskih ciljeva

Samo pametna mješavina suvremenih oblika energije može osigurati opskrbu kuća i poduzeća uz zaštitu klime. Postojeće plinske mreže, uporaba viška električne energije ili organskog otpada, visoko učinkovita tehnologija grijanja i tekuća istraživanja klimatski prihvatljivih rješenja snažni su argumenti u korist plina kao grijanja budućnosti.

Autor