Koja je važnost CE oznake i izjave o sukladnosti za HVAC jedinice?

◄ Natrag na pregled svih članaka

Kao obavezna oznaka mnogih proizvoda zemalja članica EU i zemalja Europskog gospodarskog prostora, CE oznaka predstavlja "putovnicu" proizvoda za stavljanje na tržište ili u upotrebu. Ipak, ona nije sinonim za oznaku kvalitete, sigurnosti ili pak stupnja zaštite okoliša. Što točno obuhvaća CE oznaka, zašto je bitna te kako utječe na HVAC jedinice?

Zašto je bitna CE oznaka?

CE oznaka predstavlja potvrdu proizvođača proizvoda, koja navodi da „u skladu s EU Uredbom 765/2008 proizvod ispunjava temeljne zahtjeve primijenjenih direktiva“. Ovaj navod nije pečat kvalitete. Za dobivanje CE oznake, proizvođač mora provesti postupak ocjene sukladnosti i ispuniti sljedeće točke:

 • Prepoznati relevantno EU zakonodavstvo;
 • Izraditi popis primijenjenih direktiva;
 • Izvršiti procjene rizika i osigurati da proizvod udovoljava zahtjevima;
 • Izraditi tehničku dokumentaciju;
 • Provjeriti upute za upotrebu;
 • Po završetku gore navedenih točaka, slijedi posljednja faza: izdavanje izjave o sukladnosti koja se isporučuje s proizvodom.

Procjena rizika (izvedena u skladu s EN ISO 12100) temeljni je dio ovog postupka. Ona ukazuje na rizike koji se uzimaju u obzir prilikom upotrebe proizvoda, kao i potencijalne izvore štetnih utjecaja na zdravlje, te ukazuje na mjere koje treba poduzeti kako bi se spriječili nepovoljni scenariji

Kupac ne dobiva certifikate koji se odnose na prvih pet točaka: oni ostaju kod proizvođača i, ako je potrebno, eventualno ih treba predočiti vladinim agencijama. Na primjer, u slučaju bilo kakvih prigovora na zdravstvene i sigurnosne zahtjeve proizvoda. Ako se dokumenti ne predoče na zahtjev, proizvod ne može dobiti CE oznaku zbog materijalnih nedostataka.

Veza između CE i HVAC jedinica

Kako ovo certificiranje utječe na HVAC jedinice (GviK = grijanje, ventilacija, klimatizacija/hlađenje)? Nadovezano na prije navedene točke, europski propisi i direktive za HVAC jedinice su:

 • Direktiva o sigurnosti strojeva 2006/42/EC (regulira zdravstvene i sigurnosne zahtjeve strojeva);
 • ErP Direktiva 2009/125/EC ili Direktiva o ekološkom dizajnu (opisuje opće specifikacije za izradu ekološki prihvatljivih nacrta energetskih proizvoda);
 • Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC (uređuje izjavu o sukladnosti za ugrađene komponente, npr. motore)
 • Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC (opisuje zahtjeve za elektromagnetsku kompatibilnost komponenata, kao što je otpornost na djelovanje vanjskih elektromagnetskih polja na elektroničke komponente i sprečavanje pretvarača frekvencija od emitiranja elektromagnetskih polja).

Također, moguća je primjena i dodatnih smjernica (točka 2), ovisno o opremi jedinica i načinu na koji će se iste koristiti. One mogu biti:

 • Direktiva o tlačnoj opremi 97/23/EC (u slučajevima kada su visoke razine tlaka i/ili pri visokim temperaturama (>120 °C) izmjenjivača topline);
 • Direktiva za uređaje 90/396/EC (odnosi se na uređaje koji troše plinska goriva);
 • CPD / Uredba o građevnim proizvodima EU 305/2011 (primjena u slučaju jedinica s funkcijom odvoda dima);
 • ATEX Direktiva 2014/34 /EU (pokriva jedinice i sustave zaštite koji su namijenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama).

Koji su zahtjevi Direktive o sigurnosti strojeva?

Direktiva o sigurnosti strojeva opisuje postupak ocjenjivanja sukladnosti koji se treba primijeniti na strojeve, uključujući HVAC jedinice. Ovdje treba razlikovati:

 • konačne strojeve/uređaje koji su spremni za uporabu i
 • djelomično dovršene strojeve/uređaje, koji nisu prikladni za uporabu kao samostalna jedinica.

HVAC jedinice smatraju se konačnim strojevima/uređajima ako su prikladne za uporabu i rad. To znači da moraju imati:

 • mjerne, upravljačke i regulacijske sustave;
 • integrirane sustave grijanja i/ili hlađenja, ili
 • cijeli regulacijski sklop za grijanje i/ili hlađenje (što znači da je stroj prikladan za uporabu i rad nakon što je priključen na opskrbu medija).

Samo konačni strojevi dobivaju izjavu sukladnosti i CE oznaku.

Primjeri djelomično dovršenih strojeva uključuju HVAC jedinice bez mjernog, upravljačkog i regulacijskog sustava. Prema Direktivi za sigurnost strojeva, ova vrsta strojeva ne može imati CE oznaku. Umjesto toga, oni se isporučuju s izjavom o ugradnji i uputama za ugradnju. U deklaraciji o ugradnji, proizvođač navodi zahtjeve Direktive o sigurnosti strojeva koji se primjenjuju na djelomično dovršene strojeve te kojih se treba pridržavati. Važno je napomenuti da je puštanje u pogon djelomično dovršenih strojeva zabranjeno sve dok konačni stroj ne bude prikladan za upotrebu i rad (na primjer, nakon mjerenja, ugrađen je sustav upravljanja i regulacije). To u praksi znači da se prije puštanja u pogon mora izvršiti postupak sukladnosti za dobivanje CE oznake.

Koji su zahtjevi ErP Direktive?

ErP Direktiva postavlja opće kriterije za procjenu štednje, uz definiranje minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti i razmatranje učinkovitosti resursa tijekom cijelog životnog ciklusa - od proizvodnje, rada pa sve do odlaganja. EU Uredba 2014/1253 diktira način primjene ErP Direktive. Više o tome potražite u članku „Uvjeti ErP direktive o HVAC sustavima“.

Za što je odgovoran proizvođač?

Proizvođač je odgovoran dati izjavu kojom potvrđuje da jedinice koje stavlja na tržište udovoljavaju svim potrebnim zahtjevima. Važno je napomenuti da pojam "proizvođač" ima širok opseg; ne odnosi se samo na stranku koja proizvodi HVAC jedinicu. "Proizvođač" također može biti stranka koja projektira sustav, odnosno, projektanti se mogu smatrati "proizvođačem" zbog odgovornosti prilikom zadovoljavanja smjernica o sigurnosti strojeva. Ako se HVAC jedinica isporučuje bez mjernog, upravljačkog i regulacijskog sustava, te se isti sustav naknadno ugradi odlukom projektanta, u tom se slučaju na projektanta gleda kao na "proizvođača". Također, projektant je tada odgovoran za obavljanje postupka ocjenjivanja sukladnosti kako bi se dobila potrebna CE oznaka.

Isporuka dijelova

Opseg odgovornosti može se mijenjati i ako korisnik isporučuje komponente koje su podložne propisima Europske unije - kao što su mjerni, upravljački i regulacijski sustavi, filtri, sustavi za povrat topline ili ventilatori - koje treba ugraditi treća stranka na lokaciji gradilišta ili tvornice. U takvim slučajevima, proizvođač ne može procijeniti sukladnost. Umjesto toga, proizvođač postrojenja preuzima titulu "proizvođača" i odgovornost za obavljanje postupka ocjenjivanja sukladnosti kako bi se dobila potrebna CE oznaka.

Utvrđivanje odgovornih osoba

Dok propisi i smjernice pružaju preciznu definiciju područja odgovornosti koja se primjenjuju, i dalje postoje nejasnoće oko odgovornih osoba. Svaki projekt ima odgovornu osobu za dobivanje potrebnih CE certifikata, a koja je imenovana na temelju konfiguracije sustava. Ako se situacija odnosi na isporuku HVAC jedinice koja je kategorizirana kao djelomično dovršen stroj, odgovorna osoba mora se imenovati prije sklapanja ugovora. CE certifikat je dugotrajan i troškovno intenzivan proces, tako da ga svi natječajni dokumenti moraju izdvojiti kao dodatnu uslugu.

Ako se HVAC jedinica smatra konačnim proizvodom, s njom se isporučuje tražena izjava o sukladnosti i CE oznaka. Zbog toga je jednostavnija i sigurnija ideja odabrati konfiguraciju HVAC jedinice koja će, u konačnici, biti isporučena uz CE oznaku.
____________________________________________________________

Pronađite više informacija o Hovalovim klimatizacijskim jedinicama. Jesu li Vam ove informacije bile korisne? Slobodno podijelite dalje!

Autor
Tobias Brugger