Family hotel Vespera

Poznati obiteljski hotel Vespera smješten je u Sunčanoj uvali pokraj Malog Lošinja, udaljen svega 50 metara od plaže i 2 km od Centra. Savršeni obiteljski odmor uz vrhunski sadržaj i uslugu postignut je zahvaljujući korištenim modernim trendovima u projektiranju. Hotel raspolaže s 404 sobe, a kako bi potrebe za potrošnom toplom vodom bile zadovoljene tijekom cijele godine, ugrađeni su posebni Hovalovi solarni kolektori. Ultra tanki i lagani, a visoko učinkoviti, ovi solarni kolektori uspješno podupiru grijanje i pripremu potrošne tople vode, koristeći gotovo besplatnu solarnu energiju. 

Kompleks hotela ‘Vespera’ podijeljen je na pet dilatacija, pri čemu su kotlovnica i strojarnica smještene na krovu treće dilatacije, u središnjem dijelu zgrade. Osnovu solarnog sustava čini ukupno 106 solarnih kolektora koji su podijeljeni na tri kolektorska polja (2 polja sa 70 kolektora nalaze na dilataciji B4, a 1 polje s 36 kolektora na dilataciji B2). Hidrauličko povezivanje polja kolektora i distribucija prema razdjelnicima izvedeni su prema Tichelmannovom načelu. Razdjelnici napajaju tri skupine pločastih izmjenjivača koji prenose toplinu do akumulacijskih spremnika. Toplinski učini izmjenjivača iznose 1 × 39 i 2 × 75 kW. Spremnici za PTV dimenzionirani su prema potrebnoj potrošnji u pojedinoj dilataciji, tako da dilatacije B1 i B2 čine jednu, dilatacija B3 drugu, a dilatacije B4 i B5 treću skupinu. Ukupni volumen PTV-a u spremnicima iznosi 15 000 m3. Takvim rješenjem ostvaruje se veća fleksibilnost, odnosno racionalniji i ekonomičniji rad sustava što omogućava isključivanje i uključivanje pojedinih dilatacija, ovisno o popunjenosti kapaciteta hotela.

Za pokrivanje potreba za toplinom u sustavu za pripremu PTV-a, uz solarni sustav, služi i visokoučinkoviti spremnik u slučaju kada nema dovoljnih količina PTV-a u akumulacijskim spremnicima ili kada je Sunčevo zračenje nedostatno za pripremu velikih količina PTV-a u kratkom roku (2000 litara/200 minuta). Na polaznom vodu PTV-a prema trošilima ugrađeni su miješajući ventili za zaštitu od opeklina. U sustavu se nalazi i četvrti pločasti izmjenjivač topline koji služi za zagrijavanje bazenske vode i pripremu PTV-a s ukupnim toplinskim učinom 200 kW. Za pokrivanje dodatnih potreba za toplinom za pripremu PTV-a u spremnicima, u slučaju kada pohranjena energija iz solarnog sustava nije dostatna, služe toplovodni niskotemperaturni kotlovi Hoval Max-3 420 ukupnog toplinskog učina 1000 kW.

Rekonstrukcijom i proširenjem hotela te osuvremenjavanjem njegovog termotehničkog sustava (sustava grijanja, pripreme PTV-a i hlađenja) postignut je značajan održivi energetski potencijal uz korištenje najboljih dostupnih tehnologija. Zahvaljujući tome hotel ima sada 4 zvjezdice, smanjena je potrošnja energije, postignuti su niži troškovi pogona, održavanja te bolji higijenski uvjeti uz povećanu udobnost smještaja.

 

Pogledajte ostale reference

Zatražite savjet Hoval stručnjaka o najboljem rješenju za vašu investiciju