Što je BIM? Prednosti BIM sustava za HVAC projektante

◄ Natrag na pregled svih članaka

Pristup informacijama, postavljanje prioriteta i odgovarajuća komunikacija između različitih industrija presudni su za uspješan rad projektnog sustava. Dodatna prednost su datoteke koje se mogu koristiti u 3D modeliranju objekata i sustava zgrade. Rezultat toga je lakši proces projektiranja i stalan protok informacija između svih sudionika u procesu gradnje. Zato je BIM (eng. Building Information Modeling) toliko važan.


Građevinski projekt - Arhitekti vs. HVAC projektanti

Tradicionalni proces projektiranja temelji se na dugoročnoj suradnji arhitekta i investitora, tijekom koje se odabire oblik, vrsta i veličina zgrade, kao i građevinski materijal. Arhitekt također definira početne pretpostavke vezane uz zgrade sustava - na primjer, određuje lokaciju kotlovnice, generatora topline, tehničke prostorije za ventilacijske jedinice, dimnjake, ventilacijske vertikale i trase.

Projektanti zgrade, koji dobivaju nacrt zgrade, susreću se ponekad s krutim zahtjevima arhitekata. Takvi zahtjevi su često izvor nesporazuma koji proizlazi iz pogrešnog određivanja potrebnog prostora za različite funkcionalne cjeline (strojarnice, sanitarni čvor, grijanje/hlađenje/ventilacija i elektro-energetika).

U završnoj fazi projektiranja, strukovni projektanti pojedinih sustava provjeravaju da li površina ili visina tehničke prostorije zadovoljava tehničke propise. Ponekad dimenzije ili položaj instalacijskih trasa i vertikala onemogućuje samu instalaciju cjevovoda, pa to dovodi do promjene (prethodno) predviđenih ruta.

Što je BIM_Hoval

Novi model suradnje

Proces projektiranja može se poboljšati stvaranjem 3D modela objekta, u suradnji s projektantima pojedinih struka. Zahvaljujući suradnji od samog početka, projektanti (zajedno s arhitektom) određuju točan položaj dimnjaka, usponskih vodova, električnih kabela ili položaj opreme/uređaja. Tako se projekti izrađuju brže, bolje i učinkovitije - relevantni podaci također pomažu Investitoru da donesu važne odluke vezane uz dizajniranje objekta.

Što je BIM?

BIM tehnologija (eng. Building Information Modeling) sve češće se spominje kao koncept koji se odnosi na 3D modeliranje građevinskih podataka. Model se sastoji od 3D elemenata objekta s unaprijed određenim parametrima. Može se modelirati bilo što - elementi zgrade, cjevovodi i ventilacijski kanali, kmpl. s opremom i armaturama. Kako bi model bio što realniji, potrebno je definirati značajan broj elemenata kojima se dodjeljuju atributi. Na primjer - element kao što je prozor, uz dimenzije, sadrži i građevinski materijal, cijene, koeficijente prijelaza topline U, insolaciju G, kao i sve vrste interakcija s okolinom, npr. položaj u korelaciji s potencijalnim toplinskim dobitcima u prostoriji. Svaki virtualni objekt izrađen u BIM tehnologiji treba biti digitalni prototip stvarnoga objekta, sa svim zadanim parametrima.

Projektna dokumentacija_Hoval

U tradicionalnom projektiranju, veliki dio vremena posvećuje se radu s izvornom projektnom dokumentacijom - tako se mogu previdjeti neke promjene, ispravke, ažuriranja i primjedbe sudionika cjelokupne investicije. Uz BIM, svi dokumenti su na jednom mjestu, a izmjene se bilježe u realnom vremenu i pod nadzorom.

Prednosti BIM tehnologije

Uz BIM tehnologiju, dobiveni modeli mogu se koristiti za izračune, simulacije, analize i izvješća - koja omogućuje provjeru modela prije stvarne izrade. Jedan od primjera može biti građevinska izolacija - što je rezultat promjene debljina stiropora na svim vanjskim zidovima za (+)2 cm ili što ako se zamijene svi dvostruki prozori s trostrukim i to 20% većih dimenzija?

Usvajanjem BIM-a lako se prate promjene troškova materijala i rada, terminskih planova izgradnje, toplinskih gubitaka/dobitaka ili procijenjenih troškove održavanja. Kada govorimo o BIM tehnologiji, treba posebno naglasiti multidisciplinarnu suradnju - svi sudionici rade istovremeno na stvaranju digitalnog modela te mogu vidjeti promjene i napredak ostalih projektnih timova.

UltraGas plinski kondenzacijski kotao_Hoval_BIM

Revit datoteke na primjeru kondenzacijskog kotla

Druga važna prednost BIM tehnologije jest mogućnost dijeljenja trodimenzionalnog modela, uz dijeljenje podataka te nadogradnju informacija od strane sadašnjih i novih korisnika iz različitih iz različitih struka i sektora. Postoje 2 načina rada s modelom - prvi je suradnja na daljinu. Ovom metodom dizajneri rade s modelom u realnom vremenu. Drugi način koristi kontinuirani izvoz i uvoz podatkovnih datoteka koristeći IFC format - uz ovo rješenje radne skupine uspoređuju svoju datoteku s najnovijom replikom modela. Koristeći ovaj format, korisnici mogu provjeriti točnost novouvedenih elemenata, npr. trase cjevovoda sustava grijanja.

_________________________________________________________

Koristite BIM? Preuzmite naše datoteke brzo i potpuno besplatno nakon ispunjavanja kratkog registracijskog obrasca. Prijavite se ovdje!

Autor
Stefan Müller